Politica de confidențialitate privind protecția datelor și informații privind prelucrarea datelor personale

 

 1. Scopul Politicii

 

Această Politică privind protecția datelor și informații privind prelucrarea datelor personale (în continuare ”Politica”) este destinată informării dvs. în legătură cu modul în care CUSĂTORIA ANEI S.R.L. (în continuare și  ”Operatorul”,  ”Cusătoria Anei”, „Casa cu Broderii” sau ”Societatea”) tratează confidențialitatea datelor pe care le colectează și atunci când ni le furnizați prin folosirea acestui site, inclusiv orice fel de date pe care ni le veți transmite, de exemplu, în timpul procesului de înregistrare/comandă/solicitarea informațiilor digitale, vă abonați la newsletter-ul nostru, participați la una din promoțiile noastre sau achiziționați un produs sau un serviciu, sau postați ori transmiteți fotografii cu produsele noastre.

 

 1. Datele de identificare și de contact ale societății CUSĂTORIA ANEI S.R.L.

 

Site-ul Casa cu Broderii (www.casacubroderii.ro) este proprietatea societății CUSĂTORIA ANEI S.R.L., persoană juridică română ale cărei date de identificare sunt următoarele:

Denumire: CUSĂTORIA ANEI S.R.L.
Sediul Social: România, Jud.Ilfov, Sat Roșu, Str. Acvilei, Nr.42, B4, Et 6, ap.74
CUI : 46104158
Număr de Înregistrate în Registrul Comerțului: J23/3040/2022
Adresă de E-mail: [email protected]

 

CUSĂTORIA ANEI S.R.L. (www.casacubroderii.ro) este un Operator al datelor cu caracter personal pe care dvs., în calitate de utilizator al site-ului (persoana vizată) ni le transmiteți. CUSĂTORIA ANEI S.R.L., (societate denumită în continuare Operator) vă asigură că respectă datele personale furnizate de vizitatorii și utilizatorii site-ului https://www.casacubroderii.ro/ (denumit în continuare:Site/Website) operat de Operator în deplină conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE ( denumit în continuare GDPR).

 

 

 

 1. Datele cu caracter personal vizate

 

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). În funcție de serviciile, produsele și funcționalitățile de care doriți să beneficiați, Casa cu Broderii va trebui să prelucreze anumite date personale, precum:

 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE TEMEIUL PRELUCRĂRII DURATA PRELUCRĂRII
Vânzare online

Date de identificare:  Numele și Prenumele / Denumire, C.U.I. și C.I.F, în cazul achiziției prin intermediul unei societăți;

Date de contact:  Adresa de e-mail, Numărul de telefon, Adresa de corespondență, Adresa de facturare, Contactul bancar, Informații privind plata.

Date referitoare la istoricul achizițiilor pe durata existenței contractului:  Produsele achiziționate și volumul serviciilor prestate, segmentul clientului.

Încheiere și executare contract 10 ani de la data achiziției
Notificări cu privire la produse

Date de contact:  Adresa de e-mail / Numărul de telefon

Date referitoare la istoricul produselor – Produsele selectate pentru notificare

Consimțământ Până la retragerea consimțământului

Marketing direct

atunci când vă înregistrați pentru a primi e-mailurile noastre

 

Date de contact:  Adresa de e-mail și/sau Numărul de telefon

 

Consimțământ Până la retragerea consimțământului
Atunci când dvs. vizitați pagina noastră de internet

Date tehice: adresa de IP (internet protocol), datele de login, tipul de browser și versiunea, setările privind locație și fusul orar, plug-inurile de browser și versiunile acestora, sistemul de operare, platforma de operare și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le folosiți pentru a accesa acest Site, paginile de internet accesate și durata vizitei.

În cadrul vizitei la paginile noastre de internet, în browserul de internet folosit de dvs. și în echipamentul dvs., introducem și apoi citim fișiere cookies, aspect care face obiectul Politicii noastre cookie, pe care o puteți consulta pe www.casacubroderii.ro

 

Interes legitim și

Consimțământ

Pe perioada de viață a cookie-urilor sau până când decideți să ștergeți cookie-urile.

Atunci când dvs. interacționați pe site prin postări/ratinguri/ comentarii/ fotografii:

 

Date de identificare: Numele și Prenumele/Denumirea

Date de Contact: Numele de Utilizator/Adresa de e-mail

Date referitoare la istoricul achizițiilor: Produsele achiziționate și volumul serviciilor prestate, segmentul clientului.

Fotografiile pe care le postați sau pe care ni le transmiteți și vă dați consimțământul de a le publica.

 

Consimțământ Acestea pot fi menținute pe durata existenței site-ului sau până la anularea/ ștergerea acestora/ până la retragerea consimtământului
Atunci când dvs. interacționați cu paginile noastre de pe retelele de socializare (ex. Facebook/Instagram)

În cazul în care ne veți contacta cu privire la solicitarea dvs., prin intermediul paginii noastre sau al contului din cadrul rețelelor de socializare alese, prelucrarea datelor dvs. personale este realizată în exclusivitate în conformitate cu Principiile de prelucrare a datelor personale ale societății care este operatorul rețelei de socializare respective.

Date de identificare: Numele și Prenumele/Denumirea

Date de Contact: Numele de Utilizator/ Adresa de e-mail

Date referitoare la istoricul achizițiilor: Produsele achiziționate și volumul serviciilor prestate, segmentul clientului.

Fotografiile pe care le postați sau pe care ni le transmiteți și vă dați consimțământul de a le publica.

 

Consimțământ Conform principiilor de prelucrare a datelor personale ale societății care este operatorul rețelei de socializare respective/ pana la retragerea consimțământului
Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră adresate prin scrisoare, e-mail

Date de identificare: Numele și Prenumele / Denumire, C.U.I. și C.I.F, în cazul achiziției prin intermediul unei societăți; voce;

Date de contact:  Adresa de e-mail, Numărul de telefon, Adresa de corespondență, Adresa de facturare, Contactul bancar, Informații privind plata.

Date referitoare la istoricul achizițiilor pe durata existenței contractului – Produsele achiziționate și volumul serviciilor prestate, segmentul clientului.

 

Consimțământ

Îndeplinire obligații legale referitoare la reclamații

Pe durata soluționării solicitării, precum și 3 ani de la data soluționării

Atunci când dvs. veți participa la evenimente organizate de societatea noastră sau atunci când vă dați consimțământul să postăm fotografiile dvs. cu produsele noastre

 

Date de identificare: Numele și Prenumele / Denumire, C.U.I. și C.I.F, în cazul achiziției prin intermediul unei societăți; înregistrări prin sistem video și voce; imagine.

Date de contact:  Adresa de e-mail, Numărul de telefon, Numele dvs pe platforma socială

 

Consimțământ Acestea pot fi menținute pe durata existenței site-ului/ platformei unde evenimentele sunt postate
Atunci când dvs. trimiteți CV-ul dvs. pentru angajare sau sunteți angajatul nostru de pe retelele de socializare Informații despre candidați și angajați (CV-uri, documente necesare angajării), documente necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor legale și a antecedentelor precum și alte informații necesare pentru a permite Companiei să încheie contractul de muncă; Consimțământ- transmitere CV Executare contract și îndeplinire obligații legale- pentru existența unui contract de muncă

Pe durata procesului de recrutare, precum și 1 an de la data încheierii acestuia

Pe durata impusă de obligațiile legale referitoare la evidența salariaților

 

*Compania se supune legii aplicabile din jurisdicția unde activează, iar anumite date personale vor trebui să fie prelucrate în conformitate cu aceste reglementări (spre exemplu, obligațiile de a menține înregistrările financiar-contabile, documentele de angajare, informațiile privind soluționarea plângerilor etc.) Totodată vor putea exista situații în care Compania trebuie să transmită datele dumneavoastră personale către organele și autoritățile competente atunci când li se cer aceste date pentru soluționarea sau prevenirea unor dispute. Datele cu caracter personal care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi șterse.  În acest caz, prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

CUSĂTORIA ANEI S.R.L. nu colectează niciun fel de Categorii Speciale de Date Personale despre dumneavoastră (originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a dumneavoastră, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală). De asemenea, nu colectăm informații despre condamnări penale și infracțiuni.

O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate. CUSĂTORIA ANEI SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori. Minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii, nici să comunice pe Site, și nici să participe la concursuri, evenimente sau campanii, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii. Minorii sub vârsta de 16 ani pot solicita și primi comunicații din partea Casa Cu Broderii numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii. De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul Site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta de îndată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus și nu există acordul părinților/reprezentanților legali.

CUSĂTORIA ANEI S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale minorilor sub 16 ani doar în mod limitat, necesar prestării serviciilor sale: Prenumele minorului și data evenimentului pentru care este creat produsul comandat, precum și imaginea minorului, atunci când vă dați consimțământul ca noi să postăm fotografiile transmise de dvs. cu copilul minor purtând produsele comandate de la Casa cu Broderii sau când repostăm fotografiile postate de dvs. pe rețelele sociale.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente/fotografii/texte cu produsele comandate, Clientul declară că deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului transmis/afișat și nu încalcă drepturile civile sau de proprietate intelectuală niciunei alte persoane fizice/juridice. Prin trimiterea către companie/afișarea acestor materiale pe site-ul personal sau pe site-ul companiei și confirmarea de utilizare a fotografiilor cu copii minori purtând produsele comandate de la Casa cu Broderii se consideră că utilizatorul conferă societății Prestatorului și afiliaților/asociaților acestuia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și transmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi pe paginile sale oriunde în lume, prin orice mijloc (cu titlu de exemplu, reviewuri, comentarii, fotografii cu produsele postate pe site-ul www.casacubroderii.ro, pe paginile de social media ale Prestatorului, pe paginile de social media ale Clientului, pe care Prestatorul are dreptul de a le utiliza), cu publicarea/utilizarea numelui pe care clientul l-a folosit pentru transmiterea/afișarea conținutului.

După expirarea termenelor stabilite pentru prelucrare, datele personale sunt șterse în mod automat.

Informațiile pe care le colectăm se încadrează în trei categorii diferite:

Interacțiune directă (informații pe care le colectăm de la dumneavoastră) : Ne veți putea furniza în mod direct date despre dumneavoastră (precum Datele de identificare, Datele de contact și date financiare) prin completarea câmpurilor existente pe Site sau prin poștă, email sau altă metodă pusă la dispoziția dvs.

Tehnologii automate sau interacțiuni :  Pe măsură ce utilizați Site-ul nostru, vom putea să colectăm în mod automat Date tehnice despre echipamentul pe care îl folosiți, modul în care navigați și diferite tipare. Vom colecta aceste informații prin utilizarea cookie-urilor, loguri de server și alte tehnologii similare. Vă rugăm să citiți politica noastră de cookie pentru detalii suplimentare pe www.casacubroderii.ro.

Terțe părți sau informații disponibile public: Vom putea să primim date personale care te vă privesc din diferite terțe părți (sau surse publice), precum: Date tehnice de la  (a) furnizori de analitice (precum Google) și (b) rețele de advertising; (c) furnizori de informații privind căutările; Date de contact, Date financiare și Date de tranzacționare de la furnizori de servicii tehnice, de plată sau de livrare; Date de identificare și Date de contact de la brokeri/intermediari sau agregatori de date; Date de identificare și Date de contact din surse publice (precum Registrul Comerțului, ANAF etc.).

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

În calitate de persoană vizată în contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

Dreptul persoanei vizate Informații
Dreptul de acces Aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora;
Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete care vă privesc;
Dreptul de a obține restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:

1.         Persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor;

2.         Prelucrarea este ilegală, însă persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal prelucrate, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestor date;

3.         Operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă persoana vizată solicită datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea un drept în instanță;

4.         Persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar Operatorului pentru a verifica dacă drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

Dreptul de a solicita ștergerea

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc (dreptul de a fi uitat), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

1.         datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,

2.         persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării,

3.         persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, și nu există motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;

4.         datele au fost prelucrate ilegal;

5.         datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații care îi revine operatorului în temeiul legislațiaei europene sau naționale;

6.         datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu servicii ale societății informaționale oferite minorilor, când se aplică cerința consimțământului titularului răspunderii părintești asupra copilului;

Dreptul de a vă retrage consimțământul Aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, în situația în care prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
Dreptul la opoziție Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afecteaza pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul la portabilitatea datelor, de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului, într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizeaza prin mijloace automate;

 

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm să o faceți prin intermediul unei cereri scrise, semnate și datate la adresa România, Jud.Ilfov, Sat Roșu, Str. Acvilei, Nr.42, B4, Et 6, ap.74  sau prin e-mail la [email protected].

De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopul de marketing direct (newsletter), aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „Dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing transmisă prin e-mail.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau +40.318.059.212

sau email [email protected] sau pe adresa București, Sectorul 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, cod poștal 010336.

 

 1. Securitatea prelucrării datelor

 

Cusătoria Anei SRL vă asigură că își îndeplinește obligațiile de evaluare și actualizare în mod constant a măsurilor de securitate implementate pentru a se asigura că acestea sunt specifice și adecvate pentru a proteja drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. În acest sens, operatorul a implementat si implementează cele mai noi soluții tehnice, inclusiv hardware si software pentru menținerea nivelului de securitate la un nivel adecvat care să nu permită existența unui incident de securitate. Cusătoria Anei SRL își îndeplinește obligația de pregătire și instruire periodică a personalului care operează activități suscetibile a interacționa în orice mod cu datele cu caracter personal.

 1. Transferul datelor cu caracter personal în alte țări și către terțe părți

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate numai către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”). Vă asigurăm că orice transfer realizat de Cusătoria Anei SRL într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

Cusătoria Anei SRL poate dezvălui datele cu caracter personal asupra cărora au fost stabilite măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția datelor și au fost îndeplinite celelalte obligații care decurg din GDPR către terţi. Cusătoria Anei SRL nu furnizează sub nicio formă date cu caracter personal terților contracost.  Datele personale la care ar putea avea acces terții sunt limitate numai în măsura necesară îndeplinirii sarcinilor lor, precum:

angajați, societăți care asigură servicii de plată, sau subcontractori de ordin logistic– datele necesare pentru completarea comenzii și transport (dar numai în temeiul angajamentului de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);

autorităților competente (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, precum și atunci când sunt cerute în conformitate cu legislația aplicabilă;

firme externe de contabilitate, avocați sau consilieri juridici, instanțe de judecată, care compilează înregistrările contabile, fiscale și de salarizare ale Companiei;

Rețele de socializare, în cazul în care interacționați cu noi prin intermediul acestora sau distribuiți conținutul cu ajutorul plugin-urilor sociale;

Furnizori de tehnologii (incusiv pentru comunicare serviciu clienți-cal-center) și furnizori de servicii cloud;

– Operatori ai unor instrumente de marketing, care efectuează sondaje, personalizează oferte pentru dvs.;

 

De asemenea, vom putea transmite datele cu caracter personal unor terți:

 • în cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens;
 • persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;
 • în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială;
 • în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;
 • pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau
 • pentru a proteja drepturile, proprietăţile sau siguranța Companiei, a angajaţilor săi, a clienţilor săi, a furnizorilor sau a altor persoane.

 

Paginile noastre de internet pot conține trimiteri la alte pagini web. Aceste pagini ar putea fi în proprietatea și în exploatarea altor societăți și operatori, care vor prelucra datele în conformitate cu Principiile de securitate și protecție a datelor personale proprii. Societatea noastră nu deține niciun control cu privire la această prelucrare și nu poartă răspunderea cu privire la informațiile, la materialele, la produsele sau la serviciile conținute în aceste pagini de internet sau accesibile prin intermediul acestora.

 

 1. Site-ul nostru, https://casacubroderii.ro, folosește cookie-uri și alte tehnologii similare (pentru comoditate, toate tehnologiile sunt numite în continuare „cookie-uri”). Cookie-urile sunt plasate și de terții cu care colaborăm. În secțiunea denumită „Politica Cookie” de pe site puteți regăsi lista cookie-urilor plasate și explicații privind modul în care puteți administra setările pentru consimțământ.

Când vizitați pentru prima dată site-ul nostru, vă vom arăta o fereastră pop-up cu o explicație despre cookie-uri. Apăsând pe Salvează preferințele, îți exprimi consimțământul pentru utilizarea de către noi a categoriilor de cookie-uri și module selectate în pop-up, conform descrierii din Politica privind cookie-urlie. Puteți bloca folosirea cookie-urilor din navigatorul pe care îl folosiți, dar vă rugăm să ții cont de faptul că în acest caz e posibil ca site-ul nostru să nu mai funcționeze corespunzător. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari pot fi accesate, ca regula, în sectiunea “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Printre scopurile importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării / utilizării acesteia de către utilizatori;
 • Furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către CUSĂTORIA ANEI SRL, astfel încât să putem adopta masuri pentru ca pagina de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.
 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii;
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor;
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search);
 • Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;
 • Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator;
 • Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de Analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (exemplu: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize ale utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul user-ilor.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați secțiunea denumită „Politica Cookie” de pe site, unde puteți regăsi lista cookie-urilor plasate și explicații privind modul în care puteți administra setările pentru consimțământ.

 

 1. Modificări la Politica privind protecția datelor și informații privind prelucrarea datelor personale

 

Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către CUSĂTORIA ANEI SRL, dacă va fi necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a acesteia.

Vă rugăm să verificați periodic secțiunea Politica de Confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.

Ultima actualizare : (16.04.2024)